Blog

Tostem มาบอกไอเดียออกแบบช่องเปิดระบายความร้อน

Tostem มาบอกไอเดียออกแบบช่องเปิดระบายความร้อน สำหรับอากาศของเมืองไทยในช่วงนี้
ด้วยภูมิอากาศในไทยเป็นแบบร้อนชื้น จึงควรออกแบบให้มีการระบายความร้อน เพื่อการถ่ายเทอากาศที่ดีภายในบ้าน

1.ออกแบบให้ช่องเปิดอยู่ด้านตรงข้ามกัน อาศัยแรงลมในการช่วยให้อากาศสามารถไหลเวียนได้ทั่วทั้งห้อง

2.ออกแบบช่องเปิดระบายลมใต้หลังคา หรือระบายอากาศร้อน ขึ้นสู่ช่องเปิดด้านบน ด้วยความที่มวลความร้อนจะค่อยๆ ลอยตัวสูงขึ้น ฉะนั้นการทำช่องเปิดระบายอากาศ ขึ้นสู่ช่องเปิดด้านบน จะช่วยในการระบายความร้อนออกไปนอกบ้านได้

3.ออกแบบโดยคำนึงถึงทิศทางแดด ทิศทางของแสงแดดที่จะได้รับแสงสว่างทั้งวันโดยไม่พาความร้อนเข้ามาด้วย ก็คือ ทิศเหนือ ด้วยการใช้หน้าต่างขนาดบานใหญ่ หรือบานเฟี้ยมก็ช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้บ้านได้เป็นอย่างดี

4.ออกแบบโดยเพิ่มการระบายอากาศ อย่างบาน AIRFLOW SYSTEM ของทอสเท็ม ด้วยการออกแบบช่องเปิดทางลมเข้าและทางลมออก ดีไซน์ที่ตอบโจทย์ทุกแบบบ้านและอาคาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *